BIOCOMPIG korrel

Voortschrijdende analyse biocompig korrel basis 90% ds

Eurofins Agro

Onze producten worden gecontroleerd via Eurofins Agro

Disclaimer


Algemeen
De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze internetwebsite [http://www.biocompig.fr/] vanBiocompig gevestigdin Haghorst[Nederland]. U wordt verzocht deze disclaimer zorgvuldig te lezen.
 
Door deze internetsite te bezoeken en/of de op deze internetwebsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord te gaan met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
 
Intellectuele eigendomsrechten
Biocompig behoudt alle rechten [waaronder auteursrechten, domeinnamen en andere intellectuele eigendomsrechten] met betrekking tot alle op of via deze internetwebsite aangeboden informatie [waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo`s]. Het is niet toegestaan informatie op deze internetwebsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biocompig.
 
Tevens is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Biocompig links naar websites van Biocompig weer te geven.
 
Toepasselijk recht
Op deze internetwebsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
 
Copyright 2016 Biocompig.

Realisatie website: Lumiat Software Solutions

Heeft u nog vragen over onze Biocompig korrel?    Contactformulier